Privacitat de les dades

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT DE DADES

1. Recollida de dades i consentiment per el seu tractament

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es sol·liciten en els nostres formularis o que ens pugui facilitar per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s'inclouran en els nostres fitxers de dades personal, responsable i titular del quals és EDICIONS ELS LLUMS.  Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un correu electrònic amb dades personals, autoritza i consenteix expressament a EDICIONS ELS LLUMS per a tractar i incorporar en el nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb l'ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter de revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix li informem, que totes les dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i conformi la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de la Agencia de Protecció de Dades.

EDICIONS ELS LLUMS no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pugui accedir a través dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable al estat espanyol, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a EDICIONS ELS LLUMS o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina Web, obté les teves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic i amb les següents finalitats:

EDICIONS ELS LLUMS es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

3. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades personals

L'usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la EDICIONS ELS LLUMS, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, dirigint-se a: EDICIONS ELS LLUMS. -Responsable Protecció Dades- carrer Urgell 52 entressol 1a (08011 Barcelona).

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·les les teves dades personals expressament dels nostres fitxers, continues interessat a seguir incorporat als mateixos fins que sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir, i mentre EDICIONS ELS LLUMS ho consideri oportú.

4. Seguretat

EDICIONS ELS LLUMS en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Tota transmissió dades personals i bancàries per a la realització de compres de publicacions, es realitza amb mètodes de xifrat de dades i amb certificat de servidor segur SSL.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. De manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l'usuari ens ho autoritzi expressament, i en els casos legalment previstos.

Únicament les seves dades seran comunicats a aquells proveïdors necessaris per a la tramitació de les compres realitzades. Tots aquests proveïdors, actuen com encarregats de tractament de les dades d’EDICIONS ELS LLUMS, i tenen signats el corresponents compromisos de confidencialitat.

6. Cookies

Amb aquest avís, la EDICIONS ELS LLUMS comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pagines del web. Les cookies utilitzades per la EDICIONS ELS LLUMS són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. EDICIONS ELS LLUMS utilitza les cookies amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites, de manera que la EDICIONS ELS LLUMS pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de cookies amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, l'informem que l'acceptació de les presents condicions d'ús i política de privadesa, implica la seva autorització expressa per a enviar-li els nostres enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mig i a l'adreça facilitada. No obstant, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mig del correu electrònic, pot sol·licitar-ho en l'enviament comercial que desitgi , seguin les instruccions que s' indiquen en cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de privadesa

La present Política de Privadesa ha estat establerta amb data 26/07/2007. EDICIONS ELS LLUMS es reserva el dret en un futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la EDICIONS ELS LLUMS introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web, i en conseqüència, es obligatòria la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades per mig de la nostra Web

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 26/07/2007. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Powered By Edicions Els Llums
Edicions Els Llums / Ediciones La Lluvia © 2017