Recuperar el llegat de Josep Pallach

prova_pallach_v04 - CòpiaEl diari El Punt Avui dedica en l’edició en paper de Girona dues pàgines per exposar amb detall la reedició de “La democràcia per fer què?” de Josep Pallach.

A continuació en posem una síntesi.

La llibertat i la democràcia són els instruments principals per canviar les coses: “Hem d’insistir en el nostre incommovible punt de referència: volem les llibertats democràtiques i organitzar sobre aquestes bases la vida del país.”
Les paraules de Josep Pallach transmeten esperança i compromís per transformar el règim, però també convicció en la necessitat d’abocar un gran esforç “d’educació i de preparació, que només pot efectuar-se, precisament, vivint la democràcia, practicant-la, com s’esdevé […] en tots els autèntics processos educatius”. Pallach reivindica Rafael Campalans i la interrelació entre política i pedagogia: “A la base de tota afirmació democràtica hi ha la creença en
l’educabilitat, la fe en la capacitat de la raó i el sentiment de l’home per entendre el que és bo i el que és just.”

Però el mèrit principal de Josep Pallach és que les seves aportacions no només es poden llegir com un testimoni excepcional del passat. La democràcia, per fer què? no és només el llibre d’una generació que maldava per trencar els barrots de la dictadura i construir espais de llibertat, sinó que també és un llibre amb un missatge plenament vigent.

En tot cas, Pallach no només ofereix un full de ruta per transformar el règim, sinó que també es mostra fermament compromès a renovar els plantejaments de l’esquerra, una esquerra que malda per tal que sigui transformadora i profundament antidogmàtica. Pallach rebutja frontalment el socialisme no democràtic, però també aquell que, tot i assumir aquest adjectiu, “creu que les reformes d’estructura només podran fer-se prenent el poder gràcies a una o altra forma insurreccional i que, durant un període més o menys llarg, no podrà instaurar-se una democràcia pluralista”. Per Pallach, els autèntics progressos envers una societat socialista no es poden entendre sense els avenços en la democràcia política. I això només es podrà fer a través del compromís amb uns ideals i un projecte col·lectiu.

Autor i Font: Pere Bosch. Diari El Punt Avui edició Girona 4 de gener de 2016.

 

Posted in Divulgació @ca, Llibres @ca, Pensament @ca, Política @ca.