Una nova elit al servei de la gent

Ara que tan es parla de casta i de les elits socials que donen l’esquena a la gent, primant els seus interessos personals davant dels afers públics, cal recordar que d’elits, sempre n’hi hauran, criticar el concepte de lideratge social té el risc de caure en el populisme amb totes les seves conseqüències.portada copia_web

En qualsevol cas però cal posar les elits al servei del poble. Ja ho van escriure en la clandestinitat de l’ocupació nazi el 1944 els membres del Consell Nacional de la Resistència.

d) La possibilitat efectiva que tots els infants francesos puguin beneficiar-se de la instrucció i accedir a la més alta cultura, independentment de la situació econòmica dels seus pares, per tal que les més altes funcions siguin veritablement accessibles per a tots aquells que tinguin les capacitats requerides per exercir-les, i que es promogui així una elit veritable, no per naixement sinó per mèrit, i que sigui constantment renovada per les aportacions populars.

Una llàstima que aquestes paraules, que no poden ser més moderades, avui, com el 1944, siguin tant radicals.

Posted in Llibres @ca, Pensament @ca, Política @ca.