La veritat nua

Amb la llista de reproducció següent pots escoltar tota la banda sonora de llibre La veritat nua de Mercè Bagaria.